•  تلفن ثابت : 

  •   071-32344147

  •  Info@Fara-group.ir

  •   0917-115-9489

فیزیک نمایشگر های پلاسما

فیزیک نمایشگر های پلاسما

نمایشگر پلاسما درواقع ماتریس و یا آرایه ای از لامپ های فلوروسنت میلیمتری (و ریزتر) است و اصول حاکم بر عملکرد هر یک از این لامپ های مینیاتوری همان اصول حاکم بر عملکرد لامپ های فلوروسنت عادی است.

تعمیرات تلویزیون شیراز

همانطور که میدانیم در داخل لامپ های فلوروسنت از یک گاز خنثی یا گاز نادر (مانند آرگون) استفاده می شود که بطور طبیعی از نظر الکتریکی خنثی بوده و فاقد بار الکتریکی است. از طرف دیگر در دو سمت این لامپ ها الکترودهایی قرار گرفته اند که ولتاژ بالایی در حدود چند صد ولت را به داخل لامپ اعمال می کنند.

florocent-lamp

اعمال این ولتاژ به محیط داخل لامپ، گاز خنثی موجود در آن را به پلاسما تبدیل می کند. به عبارت دیگر محیط خنثی اولیه تبدیل به مجموعه ای از الکترون ها و یون های مثبت می شود. با توجه به اختلاف پتانسیل اعمالی، الکترون ها به سمت الکترود مثبت و یون های مثبت به سمت الکترود منفی حرکت می کنند.

این حرکت باعث برخورد بین اتمها می شود و در اثر این برخورد الکترون های یک اتم از یک لایه پایین انرژی به یک لایه بالاتر انرژی منتقل می شوند. با توجه به ناپایداری وضعیت جدید، الکترون ها به لایه قبلی خود بر می گردند و تفاوت انرژی الکترون در دو لایه به صورت فوتون های نور آزاد می شود. دیاگرام ساده ای از این مراحل را در شکل زیر می توان ملاحظه نمود. آموزش تخصصی تعمیرات تلویزیون در شیراز

atom-mechanisem

این نور درواقع در اثر حرکت پلاسما در یک میدان الکتریکی قوی تولید می شود. واضح است که برای تولید دائمی نور، لازم است که محیط پلاسما دائما در حرکت باشد. یک روش برای این منظور استفاده از اختلاف پتانسیل متناوب برای تحریک لامپ است بطوریکه ذرات با بار منفی و بار مثبت دائما جای خود را عوض کرده و در این فرایند جابجا شدن با یکدیگر برخورد نمایند.

در این میان مسئله ای که باقی میماند نامرئی بودن نور تولید شده در داخل لامپ است. درواقع تشعشع تولید شده در اثر این فرایند در محدوده طول موج ماوراء بنفش است که برای چشم انسان نامرئی است. برای حل این مسئله در لامپ های فلوروسنت از یک پوشش حساس در سطح داخلی محفظه لامپ استفاده می شود که در اثر برخورد نور ماوراء بنفش تحریک شده و نور سفید تولید می کند. این پوشش که به آن فسفر گفته می شود خاصیتی به نام خاصیت سینتی لاتوری دارد (scintillator). این خاصیت به این معنی است که این ماده می تواند به ازای دریافت تشعشع در طول موج، تشعشعی در طول موج بلندتر (انرژی کمتر برای هر فوتون تولیدی به ازای هر فوتون دریافتی) تولید نماید. تعمیرات تخصصی تلویزیون ال جی شیراز

در یک ستون تخلیه الکتریکی، که مبنای فیزیکی لامپ ها فلوروسنت از آن گرفته شده است، دو ناحیه تولید نور وجود دارد. ناحیه تابش منفی (negative glow region) و ستون تخلیه مثبت (positive discharge column) ناحیه تابش منفی نزدیک کاتد بوده و تابش بیشتری از ستون تخلیه مثبت تولید می کند. نمایشگرهای تک رنگ پلاسما از ناحیه تابش منفی استفاده می کردند درحالیکه در نمایشگر های پلاسما و لامپ ها فلوروسنت از ستون تخلیه مثبت بری تامین تشعشع صمورد نیاز استفاده می شود.

در یک لامپ فلوروسنت (یا ستون تخلیه) علاوه بر گاز خنثی اصلی درصد کوچکی از گازهای دیگر نیز برای بهبود فرایند تخلیه الکتریکی اضافه می شوند. و این امر بطور خلاصه باعث کاهش ولتاژ شکست مخلوط گازی داخل محفظه می شود (Pinning effect). شمائی از این کاهش ولتاژ شکست را بر حسب نوع و تغییر ترکیب گاز داخل محفظه را در شکل زیر می توانیم ملاحظه کنیم.

pinning-effect

از این رو در نمایشگرهای رنگی پلاسمای امروزی از مخلوط گاز نئون با 4% گاز گزنون برای پر کردن محفظه داخلی استفاده می شود. استفاده از درصد کوچک گاز دوم از طرف دیگر باعث می شود که سطوح انرژی بیشتری در پلاسمای این مخلوط تولید شده که نهایتا به تابش پرتو های ماوراء بنفش پر انرژی و تحریک فسفر های یاد شده می انجامد. شمائی از سطوح انرژی مخلوط نئون با 4% گزنون که در نمایشگر های امروزی بکار می رود در شکل پایین آورده شده است.

neon-gas

استفاده از این تکنولوژی در پیکسل هی نمایشگر پلاسما نسبتا ساده است. کافی است در هر پیکسلی از سه حفره یا لامپ مینیاتوری استفاده کنیم که در داخل خود دارای گاز نادری مانند مخلوط نئون و گزنون می باشند. در دو سمت هر حفره ای از دو الکترود برای اعمال ولتاژ متناوب با دامنه بالا استفاده کرده و در زیر هر سلولی از مواد مبدل طول موج استفاده می کنیم. شمائی از این ساختار را در شکل زیر مشاهده می کنیم. مواد مبدل در اینجا به گونه ای انتخاب می شوند که در اثر دریافت تشعشعات ماوراء بنفش نور آبی، قرمز و سبز تولید نمایند.

plasma-picsel

 

مطالب مرتبط:

-معرفی کلی نمایشگر های پلاسما

-تحولات جدید در صنعت نمایشگر های پلاسما

-مسائل نمایشگر های پلاسما و روش های به کار رفته برای حل آنها

-تحریک الکتریکی سلول ها در پانل های پلاسما: گزینه AC یا DC

-آدرس دهی سلول ها در ساختار های هم صفحه و ماتریسی در نمایشگر های پلاسما

پرداخت آنلاین

مبلغ مورد نظر خود را درج بفرمایید
مبلغ به تومان:
توضیحات :
پرداخت بوسیله درگاه شتاب