•  تلفن ثابت : 

  •   071-32344147

  •  Info@Fara-group.ir

  •   0917-115-9489

تحریک الکتریکی سلول ها در پانل های پلاسما: گزینه AC یا DC

تحریک الکتریکی سلول ها در پانل های پلاسما: گزینه AC یا DC

یکی از مسائل در پیش روی نمایشگر های پلاسما مسئله انتخاب تحریک DC یا AC برای آنها بوده است. در بخش فیزیک نمایشگر های پلاسما روش تحریک جریان متناوب یا AC با تفصیل نسبی مورد بررسی قرار گرفت. (برای خواندن مطالب مرتبط به پایین صفحه مراجعه کنید.) از این رو در اینجا ضمن مروری مختصر بر فیزیک نمایشگر های با تحریک DC به دلایل اقبال به نمایشگرهای AC می پردازیم.

تعمیرات تلویزیون شیراز

درواقع انتخاب تحریک DC برای نمایشگر های اولیه دنباله طبیعی تکنولوژی لوله های تخلیه است که از تحریک ولتاژ بالای DC در یک لوله حاوی گاز با فشار کم استفاده می کردند. اولین نمایشگر 21 اینچ فوجیتسو که به بازار آمد از نوع نمایشگر های DC بود. در این روش الکترود های مثبت و منفی مستقیما در تماس با محیط گازی داخل لوله بوده و از حضور طبیعی تعدادی یون اولیه برای تحریک محیط داخل گاز استفاده می شود. با اعمال ولتاژ الکتریکی یون های باردار به سمت کاتد حرکت کرده و با فرایند اسپاترینگ باعث کندن الکترون ها از آن می شود و این منبع تولید الکترون هایی می شود که با حرکت در یک میدان الکتریکی و برخورد با مولکول های گاز یون های باردار بعدی و متقاعب آن الکترون های بعدی را تولید می کنند. برخورد ذرات از طرف دیگر همانطوریکه قبلا دیدیم باعث تولید اشعه ماوراء بنفش می شود که طول موج آن به ترکیب گازی داخل لوله بستگی دارد.

مزیت اولیه نمایشگرهای با تحریک DC نسبت به نمایشگرهای با تحریک AC در طول عمر بیشتر آنها بود. درواقع از آنجایی که در این نمایشگر ها از ناحیه تشعشعی مثبت استفاده شده و فسفر ها حول این ناحیه قرار می گرفتند، مسئله کاهش طول عمر لایه فسفری در این نمایشگر ها ایجاد نمی شد در حالیکه نمایشگرهای با تحریک AC از این نظر محدودیت داشتند.

مشکل نمایشگر های DC در مقابل نمایشگر های AC از طرف دیگر راندمان پایین تر آنها بود. مسئله راندمان درواقع از مقاومت منفی ناحیه تخلیه گازی و ضرورت کنترل آن ناشی می شود. مقاومت منفی یاد شده باعث می شود که با شروع تخلیه الکتریکی و درصورت کنترل نشدن فرایند، جریان افزایش یابد و با توجه به ماهیت DC جریان استفاده از یک مقاومت برای محدود کردن جریان لازم و ضروری است. واضحا مقاومت سری در اینحا تلفات زیادی تولید می کند که عامل راندمان پایین در این نمایشگر هاست. تعمیر تلویزیون ال سی دی (LCD) و ال ای دی (LED) شیراز

در نمایشگر های AC از طرف دیگر و با توجه به ماهیت AC ولتاژ از خازن برای محدود کردن جریان می توان استفاده کرد و این خازن را می توان به صورت ساده ای در ساختار سلول و به صورت لایه های عایقی جا داد. از طرف دیگر در سلول های AC اثر حافظه وجود دارد به این معنی که با شروع تخلیه الکتریکی ولتاژ کمتری برای ادامه کار وجود دارد. از طرف دیگر مسئله کاهش تدریجی حساسیت لایه فسفر در اثر برخورد با یون ها با استفاده از ساختار تخلیه سطحی حل شده است. در این روش که دیاگرام آن در شکل پایین آمده است می توان فسفر در روی سطحی دور از ناحیه تخلیه قرار می گیرد و بنابراین پدیده یاد شده در اینجا رخ نمی دهد.

sakhtar-elctrod

 

با حل این مسئله و با توجه به راندمان بالاتر نمایشگر های AC، نمایشگر های DC به تدریج از صحنه بیرون رفتند.

 

ساختار پانل پلاسما با تحریک الکتریکی متناوب

پنال نمایشگر های پلاسما از دو صفحه شیشه ای تشکی می شود که توسط مجموعه ای از حباب های گاز 100 میکرو متری از یکدیگر جدا شده اند. روی این دو صفحه آرایه ای از الکترود ها قرار گرفته اند که روی آنها با پوششی از عایق به ضخامت 20 تا 40 میکرومتر پوشانده شده است. ساختر مورد استفاده برای الکترود ها یکی از دو ساختار هم صفحه (AC Coplanar: ACC) و ساختار ماتریسی (AC Matrix based: ACM) است.

ACC-and-ACM

 

در ساختار ACM از دو سری خطوط الکترود موازی و متعامد در دو صفحه استفاده می شود بطوریکه با آدرس کردن مناسب سطر و ستون سلول در واقع در نقطه تلافی آندو روشن خواهد شد. حسن این روش در سادگی آدرس دهی سلول هاست. آموزش تخصصی تعمیرات تلویزیون در شیراز

در ساختار هم صفحه که ساختار مورد استفاده در پانل های پلاسمای امروزی است از سه دسته از الکترود ها استفاده می شود که در آن دو سری از خطوط الکترود در یک صفحه و یک سری از خطوط عمود بر آندو و در صفحه دیگر قرار می گیرد. الکترود های هم صفحه در این از نواری از ماده هادی و شفاف از جنس اکسید ایندیم-تیتانیوم (Indium-Titanium Oxide: ITO) ساخته می شوند. عرض این نوار ها در نمایشگر های 42 اینچ در حدود 200 تا 300 میکرومتر است. از آنجا که به ازای طول بزرگ خطوط در نمایشگر های با اندازه بزرگ مقاومت این خطوط قابل صرفنظر نیست یک لایه الکترود فلزی (خط باس) به این مجموعه اضافه می شود.

plasma-panel

 

ساختار خطوط پانل همراه با خطوط فوق را در یک ساختار متداول از این نمایشگر ها در شکل زیر می توان مشاهده کرد.

plasma-panel-ACC

 

همانطوریکه مشاهده می شود این ساختار از صفحات شیشه ای در دو روی پانل، الکترود های دیتا در صفحه پشتی و الکترود های جاروب و تثبیت در صفحه جلویی، الکترود های فلزی باس در روی الکترود های شفاف جاروب و تثبیت، لایه دی الکتریک پوشش الکترود ها در روی هر یک از دو صفحه، لایه اکسید منگنز، نوار های دی الکتریک برای جدا کردن نواحی مربوط به سه رنگ (Dielectric ribs) و فسفر های مربوط به سه رنگ تشکیل شده است.

فسفر ها بر روی خطوط آدرس قرار دارند و بنابر این از ناحیه تخلیه که بین الکترود بالایی است تا حد امکان دور می باشند. روی الکترود ها لایه ای از عایق به ضخامت تقریبی 20 تا 40 میکرومتر قرار گرفته است که درواقع نقش خازن و محدود کننده جریان تخلیه برای هر سلول را نیز بازی می کنند و بر روی لایه دی الکتریک بالایی لایه ای از اکسید منگنز قرار دارد. این لایه نازک اسید منگز (در حدود 0.5 میکرومتر) نقش مهمی در عملکرد نمایشگرهای با تغذیه متناوب دارد. به این ترتیب که اولا از تخریب ناحیه دی الکتریک موجود بر روی الکترود های جاروب و تثبیت جلوگیری کرده و از طرف دیگر با توجه به ضریب صدور ثانوی بالای خود باعث بالا رفتن راندمان و کاستن از ولتاژ عملکرد سیستم می شود.

ساختار بررسی شده را می توانیم ساختار نواری (Stripe structure) بنامیم. در این ساختار همانطوریکه ملاحظه شد سلول های تخلیه نوار های کم عمق و درازی را تشکیل می دهند که در یک سمت خود از لایه فسفری پوشانده شده اند. درواقع در این ساختار ابعاد هر سلولی توسط ابعاد خطوط الکترود تعیین شده و کنترل دیگری بر روی این سلول ها از نظر ابعاد وجود ندارد. یکی از پیامد های ساختار ارتباط سیگنالی بین دو سلول است بطوریکه روشن کردن یک سلول مقادیر قابل توجهی ذرات باردار را در سلول های مجاور تولید می کند. ساختار دیگری که امروزه بیشتر استفاده می شود ساختار سلولی و خصوصا ساختار سلولی عمیق است. در این ساختار سلول های مجاور توسط لایه های دی الکتریک در همه جهت از یکدیگر جدا شده اند. استفاده از این ساختار سولی اصولا کنترل بهتر تخلیه در سلول های مجاور و عدم ارتباط آنها را در بر دارد. شمائی از این ساختار را در شکل زیر مشاهده می کنیم.

sakhtar-selooli

 

همانطوریکه می بینیم غیر از جدا شدن سلول ها و عمق آنها شکل ساختار با شکل ساختار عادی کم و بیش یکی است. علاوه بر استفاده از این ساختار در کنار استفاده از فیلتر های بهبود یافته به کنتراست بهتری می انجامد. علاوه بر این ضریب بهره نوری بدست آمده در این روش بالاتر از روش نواری عادی است ولی تولید آن سخت تر است. این روش توسط شرکت پایونیر (pioneer) ابداع شده است.

 

مطالب مرتبط:

-معرفی کلی نمایشگر های پلاسما

-فیزیک نمایشگر های پلاسما

-تحولات جدید در صنعت نمایشگر های پلاسما

-مسائل نمایشگر های پلاسما و روش های به کار رفته برای حل آنها

-آدرس دهی سلول ها در ساختار های هم صفحه و ماتریسی در نمایشگر های پلاسما

پرداخت آنلاین

مبلغ مورد نظر خود را درج بفرمایید
مبلغ به تومان:
توضیحات :
پرداخت بوسیله درگاه شتاب